Screeningové vyšetření zraku dětí v mateřské škole

proběhne ve středu 17.4.2019 od 8 hodin. Přiveďte proto přihlášené děti do MŠ včas. Poplatek za vyšetření předejte své p. učitelce. Doklad o zaplacení obratem vystaví Mgr. Jeřábková – ortoptista a optometrista, zároveň se zprávou a výsledkem vyšetření. Podrobnosti si můžete přečíst na letáčku v šatnách.