Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

ve středu 22.6.2022 v 16:00 hod ( přízemí, třída B) se koná schůzka pro rodiče přijatých dětí od šk. roku 2022/23.

Vaše účast je důležitá, budeme se zabývat doplněním šk. dokumentace, dozvíte se vše o organizaci šk. roku a také vám budu odpovídat
na konkrétní dotazy.

Těším se na setkání s vámi a prosím, abyste si na dobu schůzky zajistili hlídání dětí.

Děkuji za pochopení.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ