Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

jsme rádi, že jste se společně s Vašimi dětmi stali součástí naší MŠ. Na schůzce bychom Vám rády přiblížily koncepci naší výchovně vzdělávací práce i celoroční organizaci.

Schůzka se uskuteční ve středu 23.6.2021 v 16:00 hod ve třídě B, tedy u Budulínků (přízemí vchod vestibulem B). Připravte si dotazy, které Vám společně s p. učitelkami zodpovíme. Alespoň se budeme snažit 🙂

Prosíme rodiče, aby si zajistili hlídání a na schůzku přišli bez dětí. Rovněž si vezměte respirátor/roušku, prosím.

Předpokládaná délka setkání je 1 hodina

Za kolektiv zaměstnanců MŠ

Hana Lashinová, ředitelka