Scházení dětí

6:30 ve třídě A (děti ze tříd A a B)

6:30 ve třídě D (děti ze tříd C, D a E)

Rozcházení dětí do 16:30 ve třídě A.