Přijímací řízení do MŠ na šk. rok 2018/2019

Podrobné informace na www.zapisdoms.brno.cz nebo na informačních letáčcích dostupných ve vestibulu naší MŠ.
Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby:
  • Na internetové adrese: www.zapisdoms.brno.cz – možné vyplnit doma a dostavit se až k přijímacímu řízení
  • Vyzvednutím na OŠMT Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková – dveře č. 104; nebo paní Hoffbruckerová – dveře č. 103
  • Výdej přihlášek pro rodiče, kteří nemají přístup k internetu:
18. 4. 2018  od 14.00 – 16.00 hodin – v kanceláři ředitelky MŠ.
19. 4. 2018 od  10.00 – 12.00 hodin – v kanceláři ředitelky MŠ. 
S sebou si přineste kartičku pojištěnce dítěte.
 
PŘIJÍMÁNÍ PŘIHLÁŠEK – ZÁPIS DO MŠ
Ředitelce MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, potvrzenou od pediatra,  rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad
o Vašem bydlišti,
 je-li odlišné od TP uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.), doklad o
bydlišti či TP dítěte (pokud se liší od bydliště nebo TP zákonných zástupců).
Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
středa 12.30 – 16.30 hodin
čtvrtek 7.30 – 12.00 hodin
Den otevřených dveří:
18. DUBNA 2018 (STŘEDA)  14.00 – 16.00 HOD.
19. DUBNA 2018  (ČTVRTEK) 10.00 – 12.00 HOD.