PŘIHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ Z JINÝCH MŠ

Zájemci o prázdninovou docházku v měsíci srpnu z jiných MŠ se mohou přihlásit telefonicky na čísle 777321841, a to ve středu 16.5.2018 od 10 hodin.  Přednostně budou přijaty děti z ostatních žabovřeských školek. Rodiče si mohou závaznou přihlášku stáhnout a vytisknout z webových stránek MŠ v záložce dokumenty ke stažení, popřípadě vyzvednout v naší MŠ během  provozní doby od 6.30 do 16.30 hod. Veškeré pokyny naleznete na přihlášce.
Konkrétní možný počet přijatých dětí se bude odvíjet od uvolněné kapacity v naší MŠ.
                                                                                                                                                                     Mgr. Hana Lashinová, ředitelka MŠ