POZOR, ZMĚNA POSTUPU PŘI ZÁPISE DO MŠ

ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

1.)  V době od 1. do 30.4. si vygenerujete přihlášku na stránkách www.zapisdoms.brno.cz  – vložíte rodné číslo dítěte a objeví se přihláška, kterou v PC vyplníte.

2.) Po vyplnění přihlášku vytisknete. K lékaři nechoďte, stačí kopie OČKOVACÍHO PRŮKAZU a čestné prohlášení https://zapisdoms.brno.cz/poradna/mimoradna-opatreni

3.) Pokud budete dávat přihlášku na jinou než spádovou MŠ musíte přiložit Čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítěte (naleznete rovněž na zapisdoms.brno.cz

4.) Přihlášku podepište a  4. nebo 5.května  ji doručíte do MŠ těmito možnými způsoby:

a) do datové schránky:  ID schránky  azs55bp

b) naskenovanou přihlášku s podpisem a přílohami odešlete emailem: ms.preissove8@seznam.cz

c) poštou na adresu MŠ Gabriely Preissové 8, 616 00 Brno

d) přímo do poštovní schránky školy ( na zahradní brance z ul. G. Preissové)