Pokyny k omezenému provozu MŠ

Vážení rodiče,
po dohodě se zřizovatelem se mateřská škola otevře v omezeném provozu v pondělí 25.5.2020 denně od 7:00 – 16:00 hod.
Žádám Vás, abyste se seznámili s dodatkem ŠŘ a podmínkami provozu školy na webových stránkách v záložce dokumenty, který budete při příchodu podepisovat.
V případě nástupu dítěte do školky si přichystejte vyplněné Čestné prohlášení, které je ke stažení v záložce Dokumenty ke stažení. Bez tohoto prohlášení nebude dítě do MŠ přijato.

  • Rodiče nebudou vstupovat do budovy. Dítě při příchodu k jednotlivým vestibulům odevzdá rodiči ústenku/roušku. Pověřený zaměstnanec změří dítěti teplotu, zapíše do záznamového archu a dítě si převezme.
  • Do odvolání se nevydává strava 1. den nemoci dítěte do jídlonosičů. 1. den nemoci si ji můžete odhlásit do 7:00 hod obvyklým způsobem.
  • Děti budou mít každé ráno v baťůžku podepsanou lahev s pitím na odpolední pobyt na zahradě. Tam si budete děti vyzvedávat u svých p. učitelek.
  • V šatně nebudou zůstávat žádné oděvy, ty si budete denně přinášet/odnášet, aby šatní bloky mohly být řádně dezinfikovány.
Žádáme Vás o zodpovědné zvážení, zda nástup dítěte do školky nutně potřebujete. Není možné otevřít MŠ do plného provozu a zajistit při tom zvýšená hygienická a bezpečnostní opatření na ochranu zdraví dětí i zaměstnanců školy.   
Děkuji Vám za součinnost a respektování výše uvedených pravidel.
S přáním pevného zdraví
Hana Lashinová, ředitelka MŠ