Poděkovaní za sponzorský dar

Děkujeme tímto panu Mindru za sponzorský dar zakoupení stavebnice pro děti třídy B v hodnotě 2 300,- Kč a paní Grycové za sponzorský finanční dar třídě B ve výši 3 000,- Kč.
Vaší velkorysosti si velmi vážíme a ještě jednou moc děkujeme.
                                                                                                                                               Hana Lashinová, ředitelka MŠ