Poděkování za sponzorský dar

Děkujeme panu Krejčímu, tatínkovi Petříka a Tomáška ze třídy Rákosníčků, za sponzorský finanční dar ve výši 4 000,- Kč naší MŠ.

Za děti i zaměstnance

Hana Lashinová, ředitelka