PODĚKOVÁNÍ

Tímto velmi děkujeme panu Mikulovi (tatínkovi ze třídy Smolíčků) za velkou pomoc  se zámečnickými opravami v naší školce.

Za kolektiv zaměstnanců

Hana Lashinová, ředitelka MŠ