Oznámení pro rodiče o výši školného na šk. rok 2019/20

Na školní rok 2019/20 je stanovena výše úplaty za „školné“ 475,- Kč měsíčně.

Úplata je splatná do 15. dne stávajícího měsíce včetně stravného na účet MŠ. Tzn., že školné a stravné za září 2019 je nutné zaplatit tak, aby částka byla připsána na účet MŠ do 15.9.2019. (Pokyny k platbám naleznete v září na nástěnce ve svých třídách.)

Vratky stravného za šk. rok 2018/19 budou vypořádány do konce srpna 2019.

Zároveň žádám rodiče, jejichž děti budou docházet do MŠ o prázdninách, aby uhradili tyto poplatky v hotovosti nejpozději do pondělí 1.7.2019 v kanceláři vedoucí šk. kuchyně.     

Hana Lashinová, ředitelka MŠ