Oznámení o změně fin. částky za školné od 1.9.2024

Vážení rodiče,

dle novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 1.1.2024, nově stanovuje výši úplaty zřizovatel.  

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je od 1.9.2024 1000,- Kč měsíčně. Děti plnící povinnou předškolní docházku a děti s odkladem ŠD jsou od úhrady školného osvobozeny.

V případě, že máte zadány trvalé příkazy na svých účtech, nezapomeňte do 15.9.2024 navýšit částku. Trvalý příkaz na červenec a srpen zrušte. Na prázdninový provoz bude vypočítána adekvátní částka za počet dnů jako každý rok.

Děkuji.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ