OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY ZA PŘEDŠK. VZDĚLÁVÁNÍ V MĚSÍCI DUBNU 2020

Vážení rodiče,

dle § 123 odst. 4,5 školského zákona a v souvislosti s nařízením rady města Brna č. 5/2020 ze dne 17.3.2020, kterým byl zakázán provoz mateřských škol osvobozuji všechny rodiče od úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2020, která je splatná do 15.4.2020.

Prosím o akceptování tohoto oznámení, aby nevznikaly zbytečné přeplatky. Stravné samozřejmě rovněž neplaťte. Kdo má nastaven trvalý příkaz, může jej zrušit. Případně ukončí platby květnem, prozatím. Další vývoj situace nelze předjímat, proto Vás žádám o sledování našich stránek nebo FB.

Přeji Vám i Vašim dětem i nadále mnoho energie a nadhledu při zvládání této složité situace.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ