ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Vážení rodiče,
zdvořile žádám všechny, kterým je známo, že dítě nepřijde 1.9.2020 do MŠ, aby dítěti odhlásili stravu. Vztahuje se i na nově přijaté děti, které nastoupí v adaptačním programu a první den se určitě nebudou stravovat.

Stravu můžete odhlásit den předem do 12 hod třemi způsoby:
1) na webu MŠ v záložce odhlášení obědů
2) sms na tel. č. 735 129 462
3) telefonicky do šk. kuchyně na č. 549 255 169

Stále platí, že 1. den nemoci dítěte mají rodiče možnost vyzvednout si oběd (do jídlonosiče) u šk. kuchyně v době od 11:15 do 11:45 hod.

Děkuji všem za dodržování času i způsobu odhlašování stravy.
Hana Lashinová, ředitelka MŠ