Obnovení provozu MŠ od 10.5.2021

Vážení rodiče,

dle nařízení MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 3.5.2021 Vám oznamujeme, že se školka od 10.5.2021 konečně otevře pro všechny děti, a to bez testování a dalších omezení. Provoz MŠ je obnoven do běžného režimu, a to od 6:30 do 16:30 hod.
Organizační pokyny:
  • Od pondělí 10.5.2021 budou všechny děti automaticky nahlášeny ke stravování. Rodiče dětí, které v pondělí nenastoupí do MŠ, stravu odhlásí do pátku 7.5.2021 do 12 hod obvyklým způsobem. V opačném případě bude strava účtována.
  • Doprovod dětí je povinen mít respirátor při vstupu i odchodu do/z areálu a budovy MŠ. Zároveň Vás žádáme, aby s dítětem do budovy vstupovala pouze jedna doprovázející osoba. Pobyt v šatně zkraťte na dobu nezbytně nutnou, je i ve Vašem zájmu eliminovat pobyt osob v malém prostoru.
  • Předpisy stravného a školného naleznete v pondělí ve svých šatnách. Školné za měsíc květen bude účtováno od 10.5.2021 v poměrné výši.

Děkujeme za respektování pokynů a věříme, že návrat dětí do školky bude radostný a bez komplikací.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ
Hana Lashinová