Návrat dětí ze ŠKOLY V PŘÍRODĚ

POZOR, POZOR,

děti odjely ve 13:34 hod z Ujčova, tudíž platí předpokládaný příjezd do MŠ ve 14:30 hod.