Návrat dětí ze Školy v přírodě

POZOR, POZOR,

děti odjely ve 13:00 hodin z Ujčova, tudíž předpokládaný příjezd do MŠ je cca ve 14:00 hodin!