JAZYKOVÁ PŘÍPRAVKA, s.r.o. Brno, sdělení pro rodiče:

Vzhledem k přerušení výuky AJ v našich kurzech organizovaných při MŠ G. Preissové, sdělujeme rodičům našich žáčků následující:
Pokud by se výuka (šk. r. 2019/20) v kurzu znovu neobnovila, bude vráceno nevyčerpané školné, snížené o provozní náklady.
Tuto finanční částku poukážeme v 06/2020 na účet plátce školného.
V této době, bohužel, nemůžeme podat příznivější informaci o dalším konání výuky.
Za JŠ: Cempírková Jaroslava,
e-mail: jazykova.pripravka@seznam.cz
Vratku za předplavecký výcvik budu rovněž řešit s vedoucí plavecké školy v nejbližších dnech.
Hana Lashinová, ředitelka MŠ