Informace pro rodiče – prázdninový provoz

Vážení rodiče,

docházka dětí do MŠ v tomto šk. roce končí 30.6.2020, nový šk. rok 2020/21 začíná v úterý 2.9.2020.

Prázdninový provoz v naší MŠ bude po dohodě s ostatními školkami a zřizovatelem od 13.7. do 24.7.2020.

Žádám všechny zák. zástupce, aby zvážili potřebu přihlášení dítěte do školky v tomto období. Kapacita MŠ bude nižší z důvodu čerpání ŘD všech zaměstnanců a plánovaných oprav v budově.

Prázdninovou docházku vyplňte prosím ve svých třídách nejpozději do 8.4.2020.

Děkuji za Váš solidární přístup a pochopení.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ