INFORMACE MŠMT PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Vážení rodiče,

z důvodu narůstající diskuze k tématu koronaviru Vám níže uvádím odkaz, kde se dočtete veškeré podrobnosti a informace týkající se současného celosvětového problému.

V MŠ dodržujeme zvýšený dozor v rámci hygienických návyků dětí. V každém vestibulu je umístěn dávkovač s tekutou desinfekcí na ruce, který je vhodné při příchodu do budovy použít (je určen zejména pro dospělé). Děti se umyjí po příchodu do školky mýdlem v umývárně.

Žádám rodiče, kteří se chystají, nebo už rizikové destinace navštívili, aby v zájmu ochrany zdraví dětí navštěvujících MŠ respektovali doporučení uvedená na webech MZČR, Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice a MZV.

Děkuji.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru