Informace k zápisu na šk. rok 2023/24

Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně na webových stránkách www.zapisdoms.brno.cz v termínu od 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023,

nebo s pomocí ředitelky po předchozí telefonické domluvě dne 24.4.2023 od 10:00 do 15:00 hod.

V tomto termínu se bude konat i Den otevřených dveří. Budeme se na vás těšit po předchozí domluvě. 

Příjem již vyplněných přihlášek proběhne v MŠ ve dnech 

3. května 12:30 – 16:00 hod
4. května 8:00 – 12:00 hod

Vyplněnou přihlášku potvrzenou pediatrem odevzdejte ředitelce osobně a vezměte sebou svůj občanský průkaz nebo pas a rodný list dítěte.

Doporučujeme využít rezervačního systému na www.zapisdoms.brno.cz