Informace k zápisu do MŠ G. Preissové na šk. rok 2019/20

A) Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně 1.4. – 1.5.2019 

Na adrese www.zapisdoms.brno.cz, kde najdete i kritéria pro přijímání dětí, časový harmonogram přijímacího řízení a veškeré informace

B) Vyzvednutí na OŠMT

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

C) S pomocí ředitelky v MŠ

16. dubna 2019 (úterý)      10:00 – 16:00 hod

Vezměte s sebou svůj občanský průkaz a kartičku pojištění dítěte.

V tomto termínu bude rovněž probíhat Den otevřených dveří.

Příjem již vyplněných přihlášek v MŠ ve dnech:

2. května 2019 (čtvrtek)      12:30 – 16:00 hod

3. května 2019 (pátek)         8:00 – 12:00 hod

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ředitelce školy ve výše uvedeném termínu a vezměte s sebou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, dále např. nájemní smlouvu nebo povolení k trvalému pobytu.