Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2020/21

Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 zde: www.zapisdoms.brno.cz, kde najdete také veškeré informace a kritéria, případně  s pomocí ředitelky v MŠ dne 8.4.2020 (středa) od 10:00 do 15:00 hod.

V tento den ve výše uvedené době bude probíhat tzv. Den otevřených dveří, abyste měli možnost seznámit se s prostředím
a atmosférou naší školky.

Příjem již vyplněných přihlášek s potvrzením pediatra v MŠ ve dnech:

4. KVĚTNA 2020 (PONDĚLÍ) 12:30 – 16:00

5. KVĚTNA 2020 (ÚTERÝ) 8:00 – 12:00

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ředitelce školy osobně ve výše uvedeném termínu a vezměte s sebou svůj občanský průkaz nebo pas, rodný list dítěte.