INFORMACE K VYŠETŘENÍ ZRAKU

Vážení rodiče,
stejně, jako v loňském šk. roce, proběhne na naší MŠ přibližně v polovině dubna screeningové vyšetření zraku. Podrobné informace naleznete po rozkliknutí odkazu v letáčku. Rodiče, kteří budou mít zájem nechat své dítě vyšetřit, se mohou přihlásit na formuláři dostupném v jednotlivých třídách. O konkrétním termínu vyšetření budete s dostatečným časovým  předstihem informováni.