INFORMACE K PROVOZU MŠ OD 1.3.2021

Vážení rodiče,

s účinností od 1.3.2021 bude naše MŠ dle vládního nařízení uzavřena do odvolání (prozatím po dobu 3 týdnů). O obnovení provozu budete včas informováni.

Informace k provozu škol a školských zařízení: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Děti v povinné předškolní docházce (tzv. předškoláci), kteří do 31. 8. 2021 dovrší 5 let věku, budou v souladu se školským zákonem vzdělávány distanční formou, bližší informace rodiče těchto dětí obdrží e-mailem.

Obědy budou všem automaticky odhlášeny a při zahájení provozu opět automaticky přihlášeny.

Odkaz na usnesení vlády k péči o děti zákonných zástupců z důležitých profesí, nově ještě Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, p. o.

Rozhodnutí o nařízení vykonávání péče o děti 15_02_2021-23612_2021

OŠETŘOVNÉ:

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.
Aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno
výchovné zařízení (škola) či jeho část: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

O dalším vývoji situace a případných změnách budete aktuálně informováni na webových stránkách nebo e-mailem. Věnujte jim proto průběžně pozornost, prosím.

Jménem celého kolektivu Vám děkuji za pochopení a přeji Vám pevné zdraví.

Hana Lashinová, ředitelka MŠ