INFORMACE K PLATBÁM NA PRÁZDNINIVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

pokud trvá Váš zájem o umístění dítěte na prázdninový provoz tak, jak jste se nahlásili, proveďte úhradu školného a stravného podle níže uvedených pokynů. Za předškoláky samozřejmě školné neplaťte.

Školné 1 týden 125,- Kč

Stravné 1 týden 250,- Kč děti 3-6 leté, 270,- Kč děti 7 leté

Částku v celkové výši uhraďte do 20. června 2024 pod vaším variabilním symbolem. Do poznámky nezapomeňte napsat PRÁZDNINOVÝ PROVOZ!

V případě, že k uvedenému datu nebudou poplatky uhrazeny, dítě nebude na prázdninový provoz přijato.  

Roční vyúčtování stravného bude provedeno první týden v srpnu a přeplatky vráceny na váš účet.