Hodnocení

Vážení rodiče,
prosím o vyplnění dotazníků týkajících se hodnocení naší MŠ, včetně eventuálních konkrétních připomínek. Dosud se sesbíralo pouze 29 kusů, z nichž nelze zpracovat objektivní výsledné hodnocení naší práce. Vyplnění dotazníku samozřejmě není povinné, navíc je anonymní. Pokud ale máme učinit výstup z Vašeho hodnocení a následnou zpětnou vazbu, je třeba mít vzorek alespoň od 50% respondentů – rodičů.
Dotazníky jsou k dispozici v jednotlivých třídách. Prodlužuji tímto dobu k jejich vložení do sběrného boxu ve vestibulu A, a to do středy 27.6.2018.
Děkuji za Váš čas a zájem věnovaný vyplnění dotazníku.
Za všechny zaměstnance Hana Lashinová, ředitelka MŠ