ESSD

EVROPSKÝ ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ DEN (European school sport day)

  • projekt probíhal dne 29.9.2017, kdy byl v naší MŠ omezený provoz. Proto se do projektu zapojíme tento týden, tzn. od 2.10.2017
  • projekt napomáhá rozšířit tělesnou výchovu a sport ve školách
  • naše děti se zúčastní sportovních aktivit v rámci soutěží a disciplín (běh, hod, skok,…) na zahradě naší MŠ
  • všechny děti čeká drobná odměna