Elektronické otevírání dvěří

Naše MŠ byla vybavena systémem elektronického otevírání dveří. Rodiče obdrží od p. učitelek ve svých třídách čtyřmístný kód, který po zadání u jednotlivých vstupů navolí na klávesnici. Po té budou dveře odblokovány pro vstup do šaten. Systém je časově nastaven takto:

6.30 – 8.30 hod

12.30 – 13.00 hod

14.30 – 16.15 hod

Mimo tyto časy nebude el. otevírání fungovat. Musíte proto ve výjimečných případech zvonit (návštěva lékaře apod.). Prosíme o dodržování těchto časů, protože každé zazvonění narušuje práci paní učitelek.
Věříme, že budete se zabezpečením naší školky a hlavně dětí spokojeni.

Děkuji za dodržování výše uvedeného.