Dřívější návrat ze školy v přírodě

Z důvodu dlouhodobě nepříznivého počasí byl s dopravcem domluven dřívější návrat dětí ze ŠvP, a to na 14 hodinu do MŠ.