Aktuální informace k zápisu do MŠ

Upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečném časovém předstihu zajistili potvrzení od svého dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, jenž je povinnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dle vyjádření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje může být k vydání výše uvedeného potvrzení, a to zejména části o zdravotním stavu dítěte vyžadována osobní účast dítěte u lékaře. Doporučujeme předem si telefonicky nebo jinou cestou sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do mateřských škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: https://zapisdoms.brno.cz

Přihlášku si můžete vygenerovat samostatně 1. 4. 2020 – 30. 4. 2020 zde: www.zapisdoms.brno.cz, kde najdete také veškeré informace a kritéria, případně  s pomocí ředitelky v MŠ dne 8.4.2020 (středa) od 10:00 do 15:00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JE ZRUŠEN!

Příjem již vyplněných přihlášek s potvrzením pediatra v MŠ ve dnech:

4. KVĚTNA 2020 (PONDĚLÍ) 12:30 – 16:00

5. KVĚTNA 2020 (ÚTERÝ) 8:00 – 12:00

Vyplněnou přihlášku odevzdejte ředitelce školy osobně ve výše uvedeném termínu a vezměte s sebou svůj občanský průkaz nebo pas, rodný list dítěte a kartičku pojištěnce.