Adaptační program pro nové dětí

Vážení rodiče nově přijatých dětí,
protože se všichni nezúčastnili červnové schůzky, chci Vás krátce informovat o možnosti adaptačního programu. Děti si mohou zvykat postupně na nové prostředí, paní učitelky i kamarády. Ne všechny děti jsou schopny v prvních dnech zvládnout tolik nových vjemů a zároveň odloučení od svých nejbližších na delší dobu. Proto můžete využít adaptačního programu, což v praxi funguje následovně:
První den se dítě seznámí s prostředím i kamarády, např. jen 1 – 2 hodiny.
Druhý a následující dny se doba odloučení postupně prodlužuje včetně oběda a následného odpočinku po obědě až do odpoledne. Ty děti, které už navštěvovaly miniškolky a podobná zařízení, zřejmě problémy s adaptací mít nebudou. Své dítě znáte nejlépe Vy, proto je jen na Vás, jak si vstup do MŠ pro své dítě nastavíte. Důvěřujte hlavně paní učitelkám, které s těmito situacemi mají zkušenosti a přikloňte se k jejich doporučením.
P. učitelky s Vámi ochotně proberou chování dítěte v době odloučení. Mějte na paměti, že spokojenost dítěte je naším hlavním a společným cílem.

Přeji Vám i Vašim dětem úspěšný a bezproblémový vstup do nové životní etapy.
Motto: „spokojené dítě = spokojený rodič“
Hana Lashinová, ředitelka MŠ