Odhlášení obědů

Přihlášení / Odhlášení
dítěte k obědům

Děti se odhlašují ze stravování nejpozději jeden den předem do 12,00 hodin.