Aktuality

Návštěva hasičského záchranného sboru

Návštěva hasičského záchranného sboru v Brně Líšni se uskuteční v pátek 2.6.2017. Tato akce je vzhledem k dojezdové vzdálenosti určena jen pro předškolní děti. Prosíme rodiče, kteří nemají síťovou jízdenku MHD, aby si pro své děti, které dovršily 6ti let, připravili … pokračování

VELKÝ DÍK RODIČŮM, KTEŘÍ POMOHLI S ÚPRAVOU ŠKOLNÍ ZAHRADY

paní Pohlové panu Pytlíkovi paní Krejčí manželům Smělíkovým paní Jínové paní Juřicové panu Svobodovi navíc za nelehkou likvidaci dětem nebezpečného železného odpadu paní Mikešové paní Mezníkové manželům Martínkovým paní Halové panu Kolářovi navíc za nelehkou likvidaci dětem nebezpečného železného odpadu panu Helanovi paní Látalové manželům … pokračování

Oznámení pro rodiče dětí, které se zúčastnily celoškolního výletu

  Jelikož vznikl na kalkulované částce za dopravu přeplatek, máme z celkové vybrané částky úsporu ve výši 2050,- Kč. Konkrétně vychází 20,- Kč/na dítě. Rozhodla jsme tuto částku přesunout na nákup zmrzliny v rámci oslavy MDD. Pokud nesouhlasíte s tímto rozhodnutím a budete chtít částku individuálně vrátit zpět, přihlaste … pokračování

Focení dětí

Focení dětí – celotřídní fotografie, proběhne 29.5.2017 od 9 hod. Můžete dětem připravit slavnostnější oblečení, není ale záruka, že ve skupinové fotografii vynikne.  Pro rodiče sourozenců je možné objednat více kusů. Požadavek sdělte p. učitelkám. Cena jedné fotografie je 45,- Kč. Peníze budeme vybírat až … pokračování

Přihlašování dětí z jiných MŠ na prázdninový provoz

Přihlašování dětí bude probíhat telefonicky, a to od 18.5.2017 od 10 hod do naplnění uvolněné kapacity. Upřednostněny budou děti z městské části Brno Žabovřesky. Následně si rodiče přijatých dětí vyzvednou přihlášku k prázdninové docházce, kterou mohou vyplnit na místě. Proto si … pokračování

POHÁDKA PRO VAŠE DĚTI Gabriely Preissové 8
616 00 Brno
tel.: 541 213 135

Co nás čeká?

DUBEN 2017

29. 3. – 4. 4. Sběr papíru s panem Popelou
4. 4. Návštěva ZŠ Náměstí Svornosti (předškoláci)
5. 4. Velikonoční dílny v Moravském zemském muzeu (předškoláci)
18. – 20. 4. Brigáda na školní zahradě
25. 4. Dentální hygiena
26. 4. Divadlo S. Rieglové: O Zajíčkovi

KVĚTEN 2017

Besídky ke Dni matek
16. 5. Divadlo Barevné pohádky
17. 5. Výlet do Rosic
26. 5. Atletický Žabiňáček
29.5. Focení v MŠ, skupinová třídní fotografie

ČERVEN 2017

1. 6. Oslava Dne dětí: Magické divadlo Katonas
2. 6. Návštěva hasičů (předškoláci, více informací u p.uč. Vévodové)
12. 6. – 16. 6. Škola v přírodě, Ujčov, penzion Zubr
21. 6. Zahradní slavnost – rozloučení